ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΩΜΑ ΞΕΦΛΥΔ...

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

€ 7.10

ΣΤΡΑΓΑΛΙ ΑΣΠΡΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ..

ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΣΚΛΗΡΑ

€ 0.50

ΦΙΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ..

ΦΙΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ

€ 8.30

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ..

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ

€ 2.50

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ..

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ

€ 1.00

ΣΤΡΑΓΑΛΙ ΑΦΡΑΤΟ..

ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΦΡΑΤΑ

€ 1.40